istimewanya islam


Istimewanya Islam, dia adalah agama dan keyakinan untuk setiap bangsa. Bukan hanya bangsa Arab tetapi juga bangsa Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan bangsa lainnya. Kemenangannya adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Islam tidak memaksakan orang lain untuk memeluknya tetapi memberikan pilihan yang terbaik bagi pemeluknya.

Pada zaman peperangan, Islam akan melakukan penawaran dengan damai agar orang-orang yang belum masuk Islam bisa merasakan kehidupan yang layak setelah masuk Islam. Islam juga menjamin kebahagiaan di kehidupan akhirat. Kenyataannya Islam tidak hanya untuk kalangan miskin seperti budak, tetapi juga raja-raja atau pejabat Negara. Islam mengutus utusannya untuk menyampaikan pesan yang datang dari Rasulullah kepada Raja-Raja yang berkuasa pada masa itu. Tentunya dengan cara dan perkataan yang baik dan damai. Jika penawaran itu ditolak, maka dengan cara yang lazim pada zaman itu adalah dengan perang, itupun keputusan yang paling akhir setelah memikirkan strategi perdamaian.
Ketika bangsa Romawi, Persia dan bangsa lainnya berperang untuk membawa nama bangsanya, Islam berperang hanya untuk Allah. Islam tidak akan pernah menghapus kebangsaan setiap pemeluknya karena Islam bukanlah bangsa. Islam milik semua bangsa dan semua bangsa adalah milik Islam. Orang Persia tetap menjadi orang Persia walaupun sudah memeluk Islam.
Orang Asia tetap berkebangsaan Asia walaupun sudah memilih Islam sebagai agamanya. Begitu pun orang-orang berbangsa lainnya tetap menjadi bangsanya meskipun sudah berkarakter Islam. Yang harus dilakukan adalah hanyalah menyembah Allah saja dengan mengikuti akhlak Rasulullah. Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya membanggakan bangsanya dengan menghina dan menindas bangsa lain. Bahkan Islam pun tetap menghargai orang yang memeluk agama lain.

Pada zaman kebebasan, seperti sekarang, Islam justru menentang keras peperangan, permusuhan dan perselisihan. Islam tetap menjadi penengah dalam setiap permasalahan. Islam tidak pernah sekalipun melakukan penjajahan di setiap Negara. Islam menganjurkan setiap system atau cara kenegaraan sesuai dengan ajaran Islam yang mensejahterakan seluruh penduduknya. Islam akan membela orang-orang yang tertindas di Negara mana pun dia berada. Islam tetap menjadi pendukung orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, Islam akan menentang keras orang-orang yang melakukan kerusakan dan kezhaliman dengan sepenuh kemampuannya.

Islamlah yang telah memberikan informasi-informasi yang berguna tentang alam, manusia dan keilmuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Karena Al Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang terpercaya maka keilmuan-keilmuan yang datang darinya bisa dibuktikan kebenarannya. Isi tentang sejarah, hukum, kekuasaan Allah terkait langit dan bumi serta masa yang akan datang terkandung dalam Al Qur’an sebagai pelajaran yang harus diterapkan semua muslim.

Inilah istimewanya Islam, pelopor keilmuan, mendukung kemerdekaan, mengusung perdamaian, menjamin kehidupan dunia dan akhirat, memihak kebenaran, memberantas kezhaliman, menyamaratakan status manusia, menganjurkan keseimbangan, menghargai perbedaan, dan memberi manfaat bagi seluruh alam.

Inilah istimewanya Islam, menjadikan manusia dari ras, suku atau bangsa manapun istimewa dan mulia di sisi Allah jika beriman dan bertaqwa. Islam tidak akan pernah memberikan kerugian sedikit pun bagi seluruh umat manusia karena hakikatnya Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam juga melarang pemeluknya untuk mengkultuskan atau memuji berlebihan orang lain, bahkan Rasulullah salallahu’alaihiwassalam sekalipun tidak patut disembah, melainkan diikuti jejaknya. Apalagi menyembah benda-benda atau makhluk lain, percaya pada jimat, dukun, ramalan dan sebagainya sangat dilarang oleh Islam.

Islam mengajarkan akhlak mulia bagi pemeluknya sebagai refleksi dari menyembah Allah semata. Islam memberi petunjuk bagi seluruh manusia untuk berperilaku sebagai hamba-Nya dan sebagai peran di antara sesamanya. Islam selalu mengarahkan pemeluknya pada kebaikan dan kebenaran yang sangat memberikan manfaat bagi dirinya dan sesamanya. Islam menjunjung nilai kemanusiaan dan menjauhkan manusia dari hal-hal yang tidak berguna.

Adapun kekurangan-kekurangan yang muncul yang mengatasnamakan Islam adalah kelalaian pemeluknya yang belum memahami lebih jauh tentang Islam atau merupakan fitnah dan tuduhan palsu dari musuh-musuh atau penentang Islam.

Sumber: dakwatuna . com

0 komentar:

Posting Komentar

 
  • Service rolling door folding gate kanopi pagar etalase pintu kaca alumunium Bantul Jogja Sleman © 2012 | Designed by dara izhhar, in collaboration with syarie blogmaker , Blogger Templates and WP Themes